Stiltepunt

Stiltepunt

“De zin van een vat zit niet in de buitenkant, maar in zijn leegte.
Die leegte mag ieder vullen met wat hij of zij vindt in zijn eigen centrum van stilheid.”

Dag Hammerskjöld

Naast mijn Yogapraktijk heb ik in 2011 samen met Karin Kamstra het Stiltepunt opgericht. Met veel plezier zijn wij samen op reis gegaan om onze liefde voor Yoga en ons geloof in de verbinding tussen mensen handen en voeten te geven.
Want hoe mooi zou het zijn als je van jongs af aan al leert hoe je kunt ontspannen, het vuur in jezelf kunt aanwakkeren en je kunt concentreren ondanks de turbulentie om je heen? En hoe mooi is het als je weet dat je daarin niet alleen staat?

Het Stiltepunt richt zich daarom bewust op scholen, de plek waar kinderen heel veel tijd, vormingstijd, doorbrengen en waar kinderen en volwassen elkaar ontmoeten.

Het Stiltepunt is in 2012 als een van de 5 beste plannen genomineerd voor het Stadsinitiatief Rotterdam.

De Ontdekkingsreis naar het Stiltepunt in de klas
In een maatschappij waar iedereen holt, moet je wel eens stil staan om te kijken of je wel de goede kant op rent.
Het Stiltepunt leert kinderen, leraren en ouders om een rustpunt te creëren in de hectiek van alledag.

De 6-weekse aandachtstraining voor basisscholen ‘De Ontdekkingsreis naar het Stiltepunt’ ligt hieraan tengrondslag en geeft handvatten om prikkels vanuit de maatschappij te trotseren. Resultaat: meer ademruimte en bewust zijn van je gedrag, gevoelens, wensen en talenten. Leer te kiezen wat goed is voor jou en de wereld om je heen.

Alles wat je aandacht geeft groeit. Als je prestaties aandacht geeft, groeit ook de prestatiedruk. Dat er op school veel aandacht wordt gegeven aan rekenen, taal en andere vakken is meer dan logisch.
Hoe kun je daarnaast zorgen dat je kinderen op een blijvende manier leert om te gaan met prestatiedruk, prikkels en de hectiek van het huidige leven? Door het leren en leven vanuit aandacht een vast onderdeel van je lesprogramma te maken.
Het Stiltepunt gelooft in de kracht van samenwerken en verbinden. Daarom vindt ‘De Ontdekkingsreis naar het Stiltepunt’ plaats ín de klas, mét leerkracht en leerlingen en worden ook de ouders actief betrokken bij het Stiltepunt.
Daarom houdt de reis niet na 6 weken op. Dan begint het pas! Alleen door ervaren en regelmatig oefenen zal het Stiltepunt een vanzelfsprekend onderdeel worden van het dagelijks leven.

stiltepuntrotterdam.nl