Filosofie

De wijze waarop we met de aarde omgaan is een reflectie van hoe we met onszelf omgaan. Voor mij is ‘de natuur’ niet iets dat buiten ons ligt, het bos waar je in wandelt of de vogels in je tuin. De natuur bén je. Wij zijn als mens verbonden met alles wat leeft. Al ons handelen of het nalaten er van, heeft gevolgen voor de samenhang.