6 Maart 2017

6 Maart 2017

Lieve mensen,

Fijn om jullie deze week weer terug te zien bij de Yoga.
Bijzonder om te zien hoe de Natuur in één week tijd zich kan openen en zó aan het veranderen is. Zonder dat we daar als mens iets voor moeten doen. Alleen maar waarnemen. En je te verbinden met die cyclus, want ook onze energie voelt anders in de Winter dan in de Lente. Hoe meer je meebeweegt op dit ritme, hoe meer je de elementen in jezelf in balans brengt.
Nu leven we in een maatschappij waar het lijkt alsof alles 24uur doorgaat en dat 12 maanden in hetzelfde tempo. Maar je kunt niet continu nieuwe dingen scheppen, net zo min als je continu een winterslaap houdt. Blijf steeds voelen hoe het met jouw energie is en wat je nodig hebt, op dit moment.
Naar buiten gaan en om je heen kijken, helpt…
Juíst om te voelen wat er binnen in jou aandacht vraag.

Laten we eens ervaren wat de Lente ons leert

Omkar-teken

OM
Hier boven noemde ik al het Omkar-teken. Dit is het symbool dat hoort bij de OM-mantra. Ook wel de AUM-klank of OHM genoemd.
Het teken kent verschillende vormen, maar de hier afgebeelde is (in het Westen) het meest bekend.
De OM-klank is de oerklank, de essentie. Veel mantra’s beginnen met OM.
Woorden hebben betekenis, klanken nog veel meer. Naast de betekenis van mantra’s zijn het de trillingen die door het lichaam, geest en ziel gaan.
Ik moet denken aan mijn dochter die, hoe klein ze ook was, vaak eindeloos een bepaalde klank of zin kon herhalen terwijl ze aan het kleuren was. En nog steeds kan ze helemaal opgaan in het – onbewust – herhalen van dezelfde zin uit een liedje of het neuriën van een bepaalde melodie.
Ik geloof dat dat de essentie van mantra’s is. We weten dat herhaling nodig is om iets te laten inklinken.
De ene klank geeft alertheid, de andere klank troost of een bepaalde trance. Een ‘denkloosheid’.
Herhaal maar eens een paar maal hardop voor jezelf de mantra RAM…..
Of denk aan wiegelliedjes waar bepaalde klanken bewust herhaald worden.
Naast de spirituele of religieuze betekenis van mantra’s, werken ze ondersteunend bij het richten van de aandacht, bij het komen tot een meditatieve staat van zijn.
Van de OM-mantra wordt wel gezegd dat deze alles omvat: het goddelijke, het universum, de oneindigheid, het hoogste in de mens.
Het symbool op de foto, komend uit het Sanskriet, geeft de klanken A, U en M weer die samenkomen in OM. Die ieder voor zich weer verbonden zijn met respectievelijk het menselijk (waak)bewustzijn, het droombewustzijn en het diepe-slaapbewustzijn; met als vierde het absolute bewustzijn.
Terugkomend op de mantra zelf en de trilling: klanken doen iets met je. Hoorbare klanken, maar ook onhoorbare trillingen. Met de ene omgeving of persoon ‘resoneer’ je beter/prettiger/makkelijker dan met de andere.
Zo heeft ook ieder mens een eigen trilling en klank. Zangeres Anouk zou zeggen: “een eigen klankkleur” 😉
Met welke klank resoneer jij?

Tot bij de Yoga