12 Juni 2017

12 Juni 2017

Lieve mensen,

De Boom dus.
Overigens ook een yogahouding, grappig genoeg eigenlijk een evenwichtshouding op één been. Juíst om je als Mens nog meer te bepalen bij de wortels, die voor een Boom vanzelfsprekend zijn en door de Mens soms vergeten worden.
De inheemse, indiaanse volkeren, noemen Bomen niet voor niets ‘Staande Personen’ en de Mens een ‘Tweevoeter’. De Mens is altijd geneigd vooruit te bewegen. En als er dan iets op zijn pad komt, is de reactie ‘vluchten of vechten’.
De gulden Middenweg kunnen we leren langs de symboliek van de Boom, die meebeweegt zonder weg te lopen…

In zijn boek ‘The Tree of Yoga’ laat B.K.S. Iyengar (1918-2014) zijn gedachten gaan over uiteenlopende dagelijkse, filosofische en spirituele onderwerpen vanuit zijn ervaringen en inzichten als yoga-beoefenaar en yoga-leraar.
Hij weet vooral met zijn metafoor van de Boom de voor de beginner vaak complexe yoga-filosofie, -tradities en -wetenschap terug te brengen tot begrijpelijke en vooral persoonlijke materie.
Hieronder mijn (zoveel mogelijk letterlijke) vertaling:

“De Boom van Yoga”
Als je een plant of boom wilt laten groeien dan begin je met een gat te graven in de grond. Je verwijdert de stenen en het onkruid en je bereidt de grond voor door deze om te spitten en zacht te maken. Vervolgens leg je het zaadje in de grond en omringt het zorgvuldig met de zachte aarde zodanig dat, wanneer het zaadje zich zal openen, het niet beschadigd zal raken door het gewicht van de aarde. Tenslotte geef je het zaadje een beetje water en wacht je tot het zal ontkiemen en groeien. Na een paar dagen zal het zaadje zich openen tot een zaailing van waaruit een steel groeit. De stengel splitst zich op in twee takken en begint bladeren aan te maken. Gestaag ontwikkelt zich een stevige stam en groeien er meer en meer takken uit die zich naar alle kanten uitspreiden met vele bladeren.
Op een zelfde wijze heeft de boom van het Zelf zorg en aandacht nodig. Wijze mensen in de oudheid, die vanuit ervaring inzicht hadden gekregen in de Ziel, ontdekten het zaad hiervan in Yoga. Dit zaad heeft acht segmenten van waaruit de acht ledematen van de YogaBoom groeien.

De Wortel van de Boom is ‘yama’ (morele discipline: wat te vermijden/voorkomen om jezelf en de wereld niet te schaden), welke vijf basisprincipes omvat: geweldloosheid (ahimsa), waarheidsgetrouwheid (satya), niet-stelen (asteya), beheersing van de lusten en driften (brahmacharya) en vrij zijn van hebzucht (aparigraha). Het in acht nemen van de yama-voorschriften zorgt voor het beheersen van de vijf handelingsorganen, zijnde de armen, de benen, de mond, de voortplantingsorganen en de uitscheidingsorganen. Natuurlijkerwijze beheersen de handelingsorganen de organen van perceptie en geest: als je de intentie hebt om iemand pijn te doen, maar de handelingsorganen weigeren dit te doen, dan zal het toedienen van schade niet plaatsvinden. De yogi’s begonnen daarom met het leren beheersen van de handelingsorganen; yama is zodoende de wortel van de Yogaboom.

Vervolgens is daar de Stam, die vergelijkbaar is met de principes van ‘niyama’ (wat te doen om goed voor jezelf en de wereld te zorgen). Deze zijn rein- of zuiverheid (saucha), tevredenheid (santosha), discipline of passie (tapas), zelfstudie (svadhyaya), overgave (isvara-pranidhana). Deze vijf basisprincipes van niyama beheersen de organen van waarneming: de ogen, de oren, de neus, de tong en de huid.

Uit de stam groeien verscheidene Takken. De ene tak is erg lang, de andere groeit naar opzij, weer een andere groeit zigzag, de andere recht omhoog, en zo voorts en zo verder. De takken zijn de ‘asana’s’, de verschillende houdingen die de fysieke en fysiologische functies van het lichaam harmoniseren met de psychische aspecten van de Yoga-discipline.

Aan de takken groeien de Bladeren die in interactie met de lucht de hele Boom voorzien van energie. De bladeren halen de externe lucht naar binnen en verbinden deze met de interne delen van de Boom. Ze corresponderen met ‘pranayama’, de wetenschap van de adem. De adem die de macro-kosmos verbindt met de micro-kosmos en vice versa.
Merk op dat als je de longen omdraait, deze gelijkenis vertonen met een Boom. Door pranayama (adembeheersingstechnieken) worden het ademhalingssysteem en het vaatstelsel (bloed & lymfe) geharmoniseerd.

Meesterschap over de asana’s en de pranayama helpt de beoefenaar om de geest te onthechten van het contact met het lichaam, hetgeen leidt tot concentratie en meditatie.
De takken en de stam van de Boom zijn volledig bedekt met schors. Zonder de bescherming van de bast zou de Boom opgegeten worden door wormen. Deze bedekking beschermt de energie die binnen in de Boom stroomt tussen de bladeren en de wortel. De Schors correspondeert dan ook met ‘pratyahara’, hetgeen de weg naar binnen is. Het terugtrekken van de zintuigen vanaf de huid naar de kern van het Zijn.

Het Sap van de boom, het vocht dat de energie vervoert op de reis naar binnen, is ‘dharana’. Dharana is concentratie: de aandacht richten op de kern van het Zijn.

Het vloeibare, het sap van de boom maakt verbinding vanaf de uiterste puntjes van de bladeren tot het uiterste puntje van de wortel. De ervaring van deze Eenheid van Zijn, van de periferie tot de kern, daar waar de waarnemer en het waargenomene Eén zijn, dat wordt bereikt in meditatie. Als de Boom gezond is en de toevoer van energie is uitstekend, dan zullen de bloemen bloeien. Dus ‘dhyana’, meditatie, is de Bloem van de Boom van Yoga.

Tenslotte, als de bloem getransformeerd is in een Vrucht, is ‘samadhi’ bereikt. Immers, de essentie van de Boom is in de vrucht. Zo ook is de essentie van de Yoga-beoefening in de vrijheid, het evenwicht, de vrede en de schoonheid van samadhi, waar het lichaam, de geest en de ziel verenigd zijn en Eén zijn met de Universele Geest.”

Dit gelezende hebben, nodig ik je uit om naar buiten te gaan en een stukje te wandelen. Niets meer en niets minder….
Om vervolgens na een tijdje stil te staan bij een Boom.
En te voelen wat er is blijven hangen van bovenstaande tekst. Zonder je hersens te pijnigen 😉
Om vervolgens jezelf een poosje te vereenzelvigen met de Boom naast je.
En je bewust te zijn van alle processen in en om je heen. Niets meer en niets minder….

  • Wat is jouw basis?
  • Wat zijn jouw waarden?
  • Wat is jouw vitaliteit?
  • Waar laat je je door (af)leiden?
  • Wanneer voel je je in harmonie?

Zoals ik eerder zie: er zit een wereld achter woorden. En die wereld bevindt zich in jou. En jij bevind jezelf in die wereld.

Fijne week 🙂